אינדקס פורמולות וקרמים ילדים

מערכת עיכול
סימפטומיםפורמולהמינונים קרם נקודות קישור למאמר
עצירות 

16

15-7 טיפות מפורמולה 16 3 פעמים ביום
79
Cv12

St25

Tw6

  


https://drzilber.com/p/cons

שלשולים14
29
15-7 טיפות מפורמולה 14 - 3 - 4 פעמים ביום
15-7 טיפות מפורמולה 29 - בוקר וצהריים 
78 Cv12

St36

https://drzilber.com/p/Diarrhea

כאבי בטן1415-7 טיפות 3 פעמים ביום 
במקרים מסויימים יש להוסיף
את פורמולה 13 במינון דומה
78 Cv12

St36

https://drzilber.com/p/abp

חומציות יתר רפלוקס 
צרבות
147- 15 טיפות אחרי הארוחות הכבדות  78 Cv12

https://drzilber.com/p/burn

אפטות6 15-7 טיפות 3 פעמים ביום  70 Cv12

St4

St44https://drzilber.com/p/Ap

x

#{title}

#{text}

#{price}