הסכם שירות ותנאי שימוש באתר
 

השימוש באתר http://www.drzilber.com (להלן: "האתר") המנוהל על יד ד"ר צחי זילבר Ph.d , ח.פ. 028698207, מרחוב אליהו הנביא 15 , טלפון 0523186262
מייל drtzilber@gmail.com (להלן: "הקמעונאי" או "החברה") כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד ("אתה", "הלקוח",  "המשתמש/ים" או "הגולש/ים").

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש והתחייבותך על פיהם. הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובתך להתעדכן בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקמעונאי.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

1. שירותי האתר

  1. האתר הינו מרכז הקניות המקוון של הקמעונאי עבור פורמולות צמחי מרפא ומוצרים אחרים המוצעים למכירה, אשר בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לערוך בו חיפוש, רכישה והזמנת משלוחים לאזורים בהם ניתן שירות משלוחים על ידי הקמעונאי, או לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי ממיקום האיסוף הייעודי (להלן: "השירותים").  
  2. שירות ההזמנה המקוון באתר מוגבל לאזורים מסוימים ברחבי הארץ (להלן: "אזורי החלוקה המוגדרים"). לכן, באמצעות בדיקה באתר, או בעת הליך ההרשמה, יש לוודא כי אזור המשלוח הרצוי נכלל תחת רשימת אזורי החלוקה המוגדרים. הקמעונאי אינו יכול לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים, ולכן לא תתקבל כל הזמנה אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזורים אלו. גם אם הזמנה כזו נקלטה במערכת, הקמעונאי לא יהיה מחויב לספקה.
  3. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של הקמעונאי הינו אסור. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. הקמעונאי יהיה רשאי להפסיק את שימושך באתר בכל עת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
  4. השימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורה לפי החוק. השימוש בשירותים ייחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; (ג) אתה בן 18 שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר  ו-(ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
  5. השירותים ו/או צורת האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
 1.  
 

 

 


 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}